Vücut geliştirme bir yaşam biçimidir 

Bir vücutçunun bir günü